Hasbro

Cập nhập tin tức Hasbro

Công ty đứng sau những chú lợn Peppa Pig vừa được mua lại với giá 4 tỷ USD

Peppa Pig là một chương trình nổi tiếng được phát trực tuyến trên một số nền tảng toàn cầu, mang lại phần lớn doanh thu cho eOne nhờ sự phát triển mạnh mẽ của đồ chơi và hàng hóa.