Hãy Quên Anh

Cập nhập tin tức Hãy Quên Anh

Thím "Áo Mới Cà Mau' dùng hình ảnh game Half Life trong clip mới

Không những sử dụng thuật 'phân thân' tương tự những MV trước, "Hãy Quên Anh" của Thánh 'Áo mới Cà Mau' lần này đã được cải tiến hơn.