HDN

Cập nhập tin tức HDN

HDN công bố dòng sản phẩm Switch bảo mật mới

HDN đã giới thiệu các Switch bảo mật thế hệ tiếp theo được tối ưu hóa cho nền tảng đám mây cũng như các giải pháp bảo mật hỗ trợ IoT và môi trường thành phố thông minh/nhà máy thông minh.

Giải pháp kiểm soát truy cập mạng nâng cao với VIPM

Có nhiều cách để kiểm soát và quản lý kết nối thiết bị của người dùng cuối trên thị trường, và HDN cũng có một giải pháp tương tự là VIPM- Visual IP Manager.