hệ điuề hành

Cập nhập tin tức hệ điuề hành

Windows 10 đã có thể bật Dark Mode trên Google Chrome 74, và đây là bí quyết

Trong phiên bản 74, Google đã bổ sung tính năng Darkmode ở dạng ẩn và người dùng đã có thể tự kích hoạt trên Windows 10.