hệ thống ePass

Cập nhập tin tức hệ thống ePass

Phía sau ‘mảnh ghép cuối cùng’ trong việc làm chủ hệ thống ePass của Viettel

Đối với khách hàng sử dụng ePass, những thay đổi từ việc làm chủ hệ thống FrontEnd của VDTC có thể khó nhận biết vì họ chỉ thấy dùng dịch vụ ổn hơn, không gặp trục trặc gì. Nhưng phía sau đó, là một câu chuyện lớn hơn.