Đây là một trong những quy định được Bộ Tài chính đề cập tại dự thảo Thông tư hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm, Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm.

Theo dự thảo, các doanh nghiệp đăng ký cung cấp dịch vụ, sản phẩm bảo hiểm trên mạng phải xây dựng, ban hành quy định kết nối hệ thống cung cấp dịch vụ, sản phẩm bảo hiểm trên môi trường mạng, các quy trình về xử lý sự cố, dự phòng hệ thống, kiểm soát rủi ro trong cung cấp dịch vụ, sản phẩm bảo hiểm trên môi trường mạng phù hợp với Luật Giao dịch điện tử, Luật An toàn thông tin mạng...

{keywords}
Hệ thống giao dịch trực tuyến của doanh nghiệp phải được đánh giá ATTT định kỳ hàng năm. (Ảnh minh họa: Internet)

Các doanh nghiệp trực tiếp cung cấp dịch vụ, sản phẩm xây dựng trang thông tin điện tử với tên miền đã đăng ký trên Internet để cung cấp dịch vụ, sản phẩm bảo hiểm trên môi trường mạng. Các chương trình, ứng dụng dùng để cung cấp dịch vụ, sản phẩm bảo hiểm trên môi trường mạng phải đăng tải hoặc tích hợp trên trang thông tin điện tử. Doanh nghiệp cần có quy trình thực hiện cung cấp dịch vụ; quy trình kiểm soát rủi ro và các quy trình khác phù hợp với quy định hiện hành (Luật Giao dịch điện tử, Luật An toàn thông tin mạng).

Phải bố trí đội ngũ nhân viên có bằng cấp, chứng chỉ CNTT về quản trị phần mềm, quản trị hệ thống và an ninh thông tin để quản lý và giám sát các hoạt động của hệ thống cung cấp dịch vụ. 

Việc cung cấp và sử dụng dịch vụ, sản phẩm bảo hiểm trên môi trường mạng với thành viên tham gia phải được thể hiện bằng hợp đồng hoặc điều khoản của hợp đồng. Trong đó, quy định cụ thể về phương thức giao dịch trực tuyến, những rủi ro có thể xảy ra. 

Hệ thống cung cấp dịch vụ, sản phẩm bảo hiểm trên môi trường mạng phải tách biệt về mặt vật lý với các hệ thống kinh doanh khác của công ty để đảm bảo an toàn thông tin mạng, giảm thiểu rủi ro và tránh xung đột giữa các hệ thống. 

Trang bị máy chủ chuyên dùng cho hệ thống giao dịch trực tuyến, không sử dụng máy tính cá nhân đóng vai trò máy chủ và không sử dụng chung với máy chủ của các đơn vị khác. Trang thiết bị CNTT chuyên dùng cho hệ thống cung cấp dịch vụ, sản phẩm bảo hiểm trên môi trường mạng phải có dự phòng;

Các doanh nghiệp có thể thuê chỗ đặt hệ cung cấp dịch vụ, sản phẩm bảo hiểm trên môi trường mạng tại các trung tâm dữ liệu (Data Center). Hệ thống cung cấp dịch vụ, sản phẩm bảo hiểm trên mỗi trường mạng đặt tại Data Center phải có các giải pháp đảm bảo tránh truy cập và khai thác dữ liệu bất hợp pháp; 

Hệ thống giao dịch trực tuyến phải tích hợp giải pháp có sử dụng chứng thư số, chữ ký số của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng và các giải pháp xác thực khác (nếu có). Đồng thời, cung cấp phương thức giao dịch qua điện thoại phải trang bị hệ thống tổng đài có chức năng ghi âm, quản lý, tra cứu cuộc gọi và có dự phòng.

Về an ninh bảo mật dữ liệu, dự thảo nêu rõ các trang thông tin điện tử, hệ thống thư điện tử của tổ chức được phép cung cấp dịch vụ, sản phẩm bảo hiểm trên môi trường mạng phải được xác thực bởi chứng thư số. 

Hệ thống cung cấp dịch vụ, sản phẩm bảo hiểm trên môi trường mạng phải được thiết lập nhằm ngăn chặn việc truy cập bất hợp pháp vào hệ thống kinh doanh nội bộ thông qua hoạt động cung cấp dịch vụ, sản phẩm bảo hiểm trên môi trường mạng và phải được phân quyền hệ thống giữa các bộ phận nghiệp vụ có tiềm ẩn xung đột lợi ích theo quy trình kiểm soát nội bộ.

Hệ thống phần mềm ứng dụng trước khi đưa vào khai thác, vận hành phải được rà soát, quét lỗ hổng bảo mật và có báo cáo đánh giá bằng biên bản. Môi trường vận hành hệ thống phần mềm cung cấp dịch vụ, sản phẩm bảo hiểm trên môi trường mạng phải tách biệt với môi trường kiểm thử, môi trường phát triển phần mềm. Định kỳ thực hiện đánh giá rủi ro an toàn thông tin mạng của hệ thống giao dịch trực tuyến định.

Ngoài ra, hệ thống cung cấp dịch vụ, sản phẩm bảo hiểm trên môi trường mạng phải có giải pháp kỹ thuật đảm bảo an toàn thông tin mạng và bảo mật dữ liệu hệ thống.

Duy Vũ

Sếp FPT: Tại sao gần đây bùng nổ cụm từ “Chuyển đổi số”

Sếp FPT: Tại sao gần đây bùng nổ cụm từ “Chuyển đổi số”

Rất nhiều người đặt câu hỏi: “Vậy chuyển đổi số khác gì tin học hoá”? Trong số những người đặt câu hỏi ấy có khá nhiều tiến sĩ về CNTT, những cây đa cây đề trong giới CNTT.