Helm of the Dominator

Cập nhập tin tức Helm of the Dominator

Mini Guide DOTA 2: Luna - Nữ kị sĩ ánh trăng

Luna là một trong những hero agility có khả năng farm nhanh và tham gia combat khá mạnh mẽ. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu về cách chơi của vị nữ tướng này.