Here They Lie

Cập nhập tin tức Here They Lie

Đôi khi game thực tế quá cũng bị chê lên chê xuống

Có lẽ Tangentlemen đang muốn xây dựng cho họ một tựa game kinh dị khác biệt trên VR. Tuy nhiên yếu tố siêu thực “chưa chín” trong Here They Lie đã khiến cho sản phẩm này trở nên nhạt nhòa, tầm thường và không có bất kỳ dấu ấn đáng kể nào.