hết thời

Cập nhập tin tức hết thời

Bộ nhớ 16 GB của điện thoại sắp hết thời

 Cũng như những gì đã xảy ra với bộ nhớ trong 8 GB hai năm về trước, có thể con số 16 GB sẽ không còn xuất hiện trên các mẫu smartphone trong tương lai gần.