hiện đại hóa hạ tầng

Cập nhập tin tức hiện đại hóa hạ tầng

Xu hướng hiện đại hóa hạ tầng và bài toán xây dựng môi trường phát triển ứng dụng cho dân IT

Vào 9h30 ngày 06/10/2021, các chuyên gia Google cùng CMC Telecom sẽ có buổi chia sẻ trực tuyến chuyên sâu với các IT-er về chủ đề “Hiện đại hoá cơ sở hạ tầng và xây dựng môi trường DevOps với Google Cloud Platform" thông qua Google Meet.