hiến máu tính nguyện

Cập nhập tin tức hiến máu tính nguyện

Sau phản ánh có đối tượng lợi dụng "hút máu...tình nguyện viên hiến máu", Viện Tim TP.HCM đã ngưng nhận máu từ thân nhân các bệnh nhi mổ tim.