hiến máu tính nguyện

Cập nhập tin tức hiến máu tính nguyện

Vụ 'hút máu tình nguyện viên': Viện Tim ngưng nhận máu trực tiếp từ người nhà bệnh nhân

Sau phản ánh có đối tượng lợi dụng "hút máu...tình nguyện viên hiến máu", Viện Tim TP.HCM đã ngưng nhận máu từ thân nhân các bệnh nhi mổ tim.