Hiến thân cho y học

Cập nhập tin tức Hiến thân cho y học

Những người hiến xác cho y học

“Hiến xác chồng thế có được tiền không? Sao không đưa ông về bên kia thế giới theo nghi thức truyền thống?”, bà Oanh (Hà Nội) tâm sự khi "gặp lại" chồng sau hơn 1,5 năm ông hiến thân thể cho y học.