Hiệp định Thương mại tự do VIệt Nam EU

tin tức về Hiệp định Thương mại tự do VIệt Nam EU mới nhất

Giảm thuế theo cam kết FTA: Giảm thu gần 44.000 tỷ trong năm 2020icon
Đầu tư01/07/20190

Giảm thuế theo cam kết FTA: Giảm thu gần 44.000 tỷ trong năm 2020

Bộ Tài chính ước tính, với lộ trình cắt giảm thuế quan từ việc tham gia các hiệp định thương mại tự do (FTA), ngân sách nhà nước sẽ bị giảm khoảng 43.965 tỷ đồng trong năm 2020.