hiệp thương bầu cử

Cập nhập tin tức hiệp thương bầu cử

Tránh để 'lọt' ứng viên dân cử không chất lượng

Trách nhiệm của Mặt trận trong bầu cử là làm sao để việc giới thiệu ứng cử đảm bảo chất lượng và có kiểm tra, xác minh nhân thân, tránh như vừa qua có ứng cử viên “lọt” vào làm ĐBQH rồi mới phát hiện vi phạm pháp luật.