hiệp thương bầu cử

Cập nhập tin tức hiệp thương bầu cử

TP.HCM: 9/40 người tự ứng cử được tín nhiệm trên 50%

Sau hiệp thương vòng hai, 9/40 người tự ứng cử ĐBQH đạt hơn 50% phiếu tín nhiệm, 31/40 người đạt số phiếu tín nhiệm dưới 50%.

Tránh để 'lọt' ứng viên dân cử không chất lượng

Trách nhiệm của Mặt trận trong bầu cử là làm sao để việc giới thiệu ứng cử đảm bảo chất lượng và có kiểm tra, xác minh nhân thân, tránh như vừa qua có ứng cử viên “lọt” vào làm ĐBQH rồi mới phát hiện vi phạm pháp luật.