Hiếu Kelly

Cập nhập tin tức Hiếu Kelly

Ngày này 2 năm trước: một thanh niên Việt từng dọa DDOS sập DOTA 2, không biết giờ anh ấy đang ở đâu

Lúc đầu, nhiều người còn cho rằng Hiếu Kelly bị ảo tưởng, thích phát ngôn ngông cuồng để nổi tiếng... thậm chí có người còn nói rằng, nếu DDOS được server DOTA 2 thì không khác gì thiên tài, có thể còn được Valve mời về làm việc.