hiệu suất Telesales

Cập nhập tin tức hiệu suất Telesales

Trải nghiệm chăm sóc khách hàng không tốt có thể xảy đến với muôn hình vạn trạng. Mỗi một trải nghiệm không tốt đều ảnh hưởng đến tỷ lệ đơn hàng thành công, doanh thu và lâu dài là sự tăng trưởng phát triển của doanh nghiệp.