High Performance Computing - HPC

Cập nhập tin tức High Performance Computing - HPC

Sẵn sàng cho kỷ nguyên số với giải pháp điện toán hiệu năng cao cho doanh nghiệp

Thành công trong áp dụng điện toán hiệu năng cao (High Performance Computing - HPC) trong nhiều lĩnh vực tại các quốc gia công nghệ hàng đầu, HPE sẽ giới thiệu giải pháp này tới các doanh nghiệp Việt Nam trong sự kiện trực tuyến vào cuối tháng 3 tới.