hình ảnh đầu tiên về engine

Cập nhập tin tức hình ảnh đầu tiên về engine

Gần đây, Fanpage chính thức của FIFA Online 3 đã cho đăng tải những hình ảnh đầu tiên về engine mới cho máy chủ Việt Nam.