hình tượng Bác Hồ

Cập nhập tin tức hình tượng Bác Hồ

Diễn viên Đức Trung vào vai Bác Hồ như nhập thần

"Quả thật, có một sự thẩm thấu tự nhiên như nhập thần. Khi diễn tôi không hề nhại tiếng Bác nhưng người nghe vẫn cảm nhận như Bác nói. Đó là sự nhập thần, khi hồn người sống trong ta” - nghệ sỹ Đức Trung kể.

Hai diễn viên trẻ kể chuyện lần đầu đóng vai Bác Hồ

Những diễn viên vào vai Bác Hồ thời trẻ đều được lựa chọn với những tiêu chí đặc biệt và tất cả đều không được phép mắc sai sót.