HMS Challenger

Cập nhập tin tức HMS Challenger

Bạn không nhìn nhầm đâu, người ta vừa tìm thấy một chú cá không có mặt ở bờ biển Australia

Làm sao mà có mặt được, khi mà mắt thì ở trong da, còn miệng thì ở tít bên dưới.