ho chi minh

Cập nhập tin tức ho chi minh

Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật

Nhằm đẩy mạnh tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Hội Xuất bản Việt Nam phát động cuộc thi ‘Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật’.