Hổ mang chúa nuốt chửng trăn "khủng"

 Cú mổ nhanh như chớp của con hổ mang chúa đã hạ gục một con trăn "khủng". Chỉ trong ít phút, con trăn ngấm độc và bị hổ mang chúa nuốt chửng.

Cú mổ nhanh như chớp của con hổ mang chúa đã hạ gục một con trăn "khủng". Chỉ trong ít phút, con trăn ngấm độc và bị hổ mang chúa nuốt chửng.


H.N (theo Discovery)