hồ sơ đấu thầu

Cập nhập tin tức hồ sơ đấu thầu

Hai doanh nghiệp bị cướp hồ sơ đấu thầu

Trong lúc 2 doanh nghiệp đang làm thủ tục vào cổng Sở NN&PTNT Đắk Lắk để nộp sồ sơ dự thầu thì bị một số người giật tài liệu bỏ chạy.

Chính sách mới về bất động sản - xây dựng có hiệu lực từ tháng 8/2015

Nhiều chính sách, quy định mới liên quan đến lĩnh vực xây dựng, đầu tư và bất động sản sẽ có hiệu lực từ tháng 8/2015.