hồ sơ sức khoẻ điện tử

Cập nhập tin tức hồ sơ sức khoẻ điện tử

TP.HCM sẽ lập hồ sơ sức khoẻ điện tử của từng người dân

Trong các giải pháp chuyển đổi số nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, TP.HCM sẽ lập dữ liệu hồ sơ sức khoẻ điện tử của từng người dân.