Hồ sơ Uber

Cập nhập tin tức Hồ sơ Uber

Những tiết lộ ‘chấn động’ thế giới từ ‘Hồ sơ Uber’

‘Hồ sơ Uber’ là cuộc điều tra toàn cầu dựa trên 124.000 tài liệu rò rỉ cho tờ The Guardian, với sự tham gia 180 nhà báo tại hơn 40 ấn phẩm ở 29 nước.