hỗ trợ ngư dân

Cập nhập tin tức hỗ trợ ngư dân

Chính phủ hỗ trợ kịp thời, ngư dân vươn khơi bám biển

Ngày 9/5, Thủ tướng ký quyết định hỗ trợ khẩn cấp cho người dân bị ảnh hưởng do hải sản chết bất thường. Quyết định kịp thời của Chính phủ đã tạo động lực ngư dân yên tâm bám biển.

Hỗ trợ khẩn cấp người dân thiệt hại do hải sản chết bất thường

Hỗ trợ 15kg gạo/người/tháng trong thời gian 1,5 tháng đối với những người bị ảnh hưởng trực tiếp.