hòa lưới điện quốc gia

Cập nhập tin tức hòa lưới điện quốc gia

Ngày 1/12/2021 Tập đoàn Kosy đưa nhà máy Thủy điện Nậm Pạc 2 vào vận hành, phát điện, hòa lưới điện quốc gia. Nhà máy thủy điện Nậm Pạc 1 (công suất 16 MW) cũng đang được hoàn thành, dự kiến vận hành trước ngày 31/12/2021.

Cụm nhà máy điện mặt trời lớn nhất ĐNÁ hòa lưới điện QG

Sau hơn 9 tháng thi công, 3 nhà máy điện mặt trời BIM 1, BIM 2 và BIM 3 đã hoàn tất nghi thức đóng điện và hòa lưới điện quốc gia sáng ngày 27/4/2019, với tổng công suất 330MWp.