Hoàn Châu Cách Cách chế

Cập nhập tin tức Hoàn Châu Cách Cách chế

Cười ngặt nghẽo với ảnh chế của Hoàn Châu Cách Cách thời đi học

(GameSao) - Sẽ ra sao nếu các nhân vật trong "Hoàn Châu Cách Cách" như Tiểu Yến Tử, Tử Vy, Ngũ A Ca, Nhĩ Khang đi học ở thời hiện đại?