Theo yêu cầu của Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch Covid-19, các khu cách ly tập trung phải có camera đủ để giám sát người được cách ly thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19; các camera này phải hoạt động liên tục, kết nối với hệ thống giám sát do Bộ TT&TT chỉ định.

{keywords}
Bộ TT&TT đề nghị các Sở TT&TT triển khai sớm nhất, phấn đấu hoàn thành kết nối camera ở các khu cách ly với hệ thống giám sát tập trung trước ngày 10/5/2021. (Ảnh minh họa: Thanh Tùng)

Bộ TT&TT đã chỉ định Viettel và VNPT xây dựng hệ thống giám sát. Hai doanh nghiệp viễn thông này cũng đã được chỉ đạo phối hợp với Sở TT&TT các tỉnh, thành phố để khảo sát, kết nối camera giám sát ở các khu cách ly về hệ thống giám sát tập trung do Bộ TT&TT chỉ định.

Ngày 6/5, Bộ TT&TT đã đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ sở cách ly tập trung cử đầu mối đại diện phối hợp thực hiện nhiệm vụ này; đồng thời gửi danh sách tổng hợp gồm tối thiểu thông tin họ tên, chức danh, số điện thoại liên hệ, địa chỉ e-mail thông qua Sở TT&TT địa phương.

Bộ cũng đề nghị các UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ sở cách ly tập trung phối hợp với Sở TT&TT và doanh nghiệp được chỉ định thực hiện kết nối theo phương án thống nhất.

Còn Sở TT&TT tỉnh, thành phố cần khẩn trương chủ trì, phối hợp với Sở Y tế chỉ đạo tổng hợp, lập danh sách đầu mối nhân sự có trách nhiệm quản lý hệ thống camera của các cơ sở cách ly trên địa bàn.

Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, doanh nghiệp được chỉ định và đầu mối được chỉ định của cơ sở cách ly tổ chức khảo sát, đánh giá hiện trạng hệ thống camera tại các khu cách ly; thống nhất phương án kết nối với hệ thống giám sát tập trung.

Sở TT&TT cũng cần triển khai sớm nhất, phấn đấu để hoàn thành kết nối camera tại các cơ sở cách ly với hệ thống giám sát tập trung trước ngày 10/5/2021.

Tập đoàn Viettel được giao triển khai hệ thống tại 31 tỉnh, thành phố và VNPT thực hiện tại 32 địa phương.

Bộ TT&TT lưu ý thêm, trong quá trình khảo sát và thực hiện kết nối, các Sở TT&TT cần bảo đảm tuân thủ yêu cầu về phòng chống dịch bệnh theo đúng các quy định và khuyến cáo của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19, Bộ Y tế.

M.T

Camera tại khu cách ly tập trung phải kết nối hệ thống giám sát do Bộ TT&TT chỉ định

Camera tại khu cách ly tập trung phải kết nối hệ thống giám sát do Bộ TT&TT chỉ định

Các khu cách ly tập trung phải có đủ camera để giám sát người được cách ly thực hiện các biện pháp phòng chống Covid-19 theo quy định, các camera giám sát phải hoạt động liên tục, kết nối với hệ thống giám sát do Bộ TT&TT chỉ định.