hoàng hậu thái lan

Cập nhập tin tức hoàng hậu thái lan

Nữ sĩ quan cấp tướng trở thành Hoàng hậu Thái Lan

Hoàng gia Thái Lan ngày 1/5 sắc phong bà Suthida Vajiralongkorn na Ayudhya làm Hoàng hậu.