Hoàng Tiến Đức

Cập nhập tin tức Hoàng Tiến Đức

Ông Hoàng Tiến Đức bị bãi nhiệm chức danh ủy viên UBND tỉnh Sơn La

Việc bãi nhiệm chức danh thành viên UBND tỉnh đối với ông Hoàng Tiến Đức vừa được thông qua tại kỳ họp HĐND tỉnh Sơn La.

Giám đốc Sở GD-ĐT Sơn La bị cách tất cả các chức vụ trong Đảng

Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật ông Hoàng Tiến Đức, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La bằng hình thức cách tất cả các chức vụ trong Đảng.