Hoàng tử Piano Trung Quốc

Cập nhập tin tức Hoàng tử Piano Trung Quốc

“Hoàng tử Piano Trung Quốc” Lang Lang đến thăm biệt thự của Châu Kiệt Luân và dạy Romeo và Hathaway – con của Châu Kiệt Luân chơi đàn.