học bổng Asean

Cập nhập tin tức học bổng Asean

21 học sinh Việt Nam đã vinh dự được nhận học bổng ASEAN 2019 của Chính phủ Singapore.

Bắt đầu nhận hồ sơ dự thi học bổng ASEAN năm 2018

Đại sứ quán Singapore vừa thông báo tuyển sinh học bổng ASEAN cho Việt Nam, năm học 2018.