học bổng sinh viên

Cập nhập tin tức học bổng sinh viên

NovaGroup chắp cánh những 'mầm xanh'

Chắp cánh cho thế hệ trẻ thực hiện ước mơ là nguồn động lực để NovaGroup tiếp tục hành trình lan tỏa giá trị nhân văn, vì sự phát triển thịnh vượng và bền vững của cộng đồng.