học ở nhà

Cập nhập tin tức học ở nhà

Phụ huynh Việt Nam đứng thứ 2 về thời gian giúp con làm bài tập

Theo một khảo sát của The Varkey Foundation, phụ huynh Việt Nam đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng về số thời gian dành để giúp con làm bài tập về nhà. Phụ huynh Ấn Độ giành vị trí số 1 trong bảng xếp hạng này.