học trước

Cập nhập tin tức học trước

Nghỉ việc kế toán trưởng của tập đoàn nước ngoài để dạy con

Từ một kế toán trưởng của một tập đoàn lớn nước ngoài, tôi đã nghĩ hẳn ở nhà để chăm lo cho con sau khi chính thức ly hôn.

Xung đột chuyện cho con học trước lớp 1

Đến hẹn lại lên, trước mỗi mùa tuyển sinh năm học mới, nhiều phụ huynh có con chuẩn bị vào lớp 1 chia sẻ câu chuyện "Có nên cho con học trước lớp 1?"