Các ngành Học viện tuyển sinh bao gồm: Triết học, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị, Quản lý kinh tế, Kinh tế phát triển, Xã hội học, Lịch sử phong trào cộng sản, công nhân quốc tế và giải phóng dân tộc, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước, Chính trị học, Hồ Chí Minh học, Tôn giáo học, Văn hóa học, Quan hệ quốc tế, Lý luận và Lịch sử nhà nước và pháp luật, Chính sách công, Pháp luật về quyền con người, Lãnh đạo học.

Học viện đào tạo theo hình thức đào tạo chính quy, hệ tập trung 18 tháng và hệ không tập trung 24 tháng. Thời gian tuyển sinh dự kiến vào tháng 5/2020.

{keywords}

Thí sinh sẽ dự thi 3 môn cơ sở, cơ bản và ngoại ngữ.

Thí sinh sẽ dự thi 3 môn cơ sở, cơ bản và ngoại ngữ. Những người có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng sẽ được miễn thi môn ngoại ngữ.

Ngoài ra, những người có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ GD-ĐT về đào tạo chương trình tiên tiến hoặc bằng kỹ sư chất lượng cao được ủy ban bằng cấp kỹ sư cộng nhận, có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng; đối tượng có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài hay có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ tối thiểu từ bậc 3/6 trở lên,… cũng sẽ được miễn thi môn ngoại ngữ.

Người dự thi phải đáp ứng điều kiện là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cử đi học. Các trường hợp khác do Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh quyết định. Thí sinh phải tốt nghiệp đại học đúng chuyên ngành hoặc phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự thi.

Người có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành gần, chuyên ngành khác với chuyên ngành dự thi phải có chứng chỉ học bổ sung kiến thức do Học viện cấp trước khi dự thi.

Người có bằng tốt nghiệp đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải được Cục Quản lý chất lượng – Bộ GD-ĐT cấp giấy công nhận.

Thời gian nhận hồ sơ dự thi từ 10/1/2020 đến 10/4/2020.

Thông tin chi tiết xem tại website www.hcma.vn.

Thúy Nga

“Đủ chuẩn thì bằng kỹ sư, bác sĩ mới tương đương thạc sĩ”

“Đủ chuẩn thì bằng kỹ sư, bác sĩ mới tương đương thạc sĩ”

TS Nguyễn Thị Kim Phụng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD-ĐT) cho biết như vậy khi  trao đổi về những thay đổi của giáo dục đại học sắp tới.