hội nghị Trung ương 3

Cập nhập tin tức hội nghị Trung ương 3

Trung ương yêu cầu có những giải pháp đột phá, khả thi cao, sát hợp với thực tế tình hình; vừa phát triển kinh tế - xã hội vừa phải chủ động phòng, chống dịch bệnh.

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư bế mạc Hội nghị Trung ương 3

VietNamNet trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bế mạc Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII chiều 8/7.

Trung ương nhất trí bổ sung 23 nhân sự vào chức danh lãnh đạo nhiệm kỳ mới

Tổng Bí thư cho biết, Trung ương nhất trí với đề xuất, giới thiệu bổ sung 23 nhân sự đảm nhiệm một số chức danh lãnh đạo Nhà nước nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trung ương thảo luận cơ cấu tổ chức bộ máy nhà nước nhiệm kỳ mới

Bộ Chính trị trình Trung ương cơ cấu tổ chức bộ máy nhà nước và phương án giới thiệu bổ sung nhân sự một số chức danh lãnh đạo nhà nước khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Bí thư Bình Dương Trần Văn Nam bị cách tất cả chức vụ trong Đảng

Ban Chấp hành Trung ương kỷ luật ông Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Bình Dương bằng hình thức cách chức tất cả chức vụ trong Đảng.

Ngày làm việc thứ nhất của Hội nghị Trung ương 3

Văn phòng Trung ương Đảng vừa phát thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ nhất của Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

Toàn văn phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 3 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

VietNamNet trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII vào sáng 5/7.

 

 

Hội nghị Trung ương 3 bàn Quy chế làm việc của BCH, Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Khai mạc Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII sáng 5/7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu một số ý kiến có tính chất gợi mở.

Hội nghị Trung ương 3: Lấy phiếu 23 chức danh trước khi giới thiệu ra Quốc hội

Bộ Chính trị sẽ xin ý kiến Trung ương bằng phiếu đối với 23 chức danh còn lại chưa lấy phiếu giới thiệu tại Hội nghị Trung ương 2 và các chức danh có dự kiến thay đổi so với lần trước. 

 

Trình hội nghị Trung ương 3 đề án cơ cấu Chính phủ nhiệm kỳ mới

Đề án cơ cấu Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ được trình tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 3 khóa XIII cho ý kiến dự kiến vào đầu tháng 7 tới đây.