hội nghị TƯ

Cập nhập tin tức hội nghị TƯ

TƯ thảo luận đề án ngăn chặn suy thoái, 'tự diễn biến'

Hôm nay, hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành TƯ Đảng khóa 12 bước sang ngày làm việc thứ hai. 

Trung ương thảo luận công tác nhân sự khóa mới

Hôm nay, hội nghị lần thứ 12 Ban chấp hành TƯ Đảng đã tiến hành thảo luận về công tác nhân sự khóa 12.

Trung ương tiếp tục bàn nhân sự khóa 12

Hôm nay, Ban chấp hành TƯ làm việc tại hội trường, thảo luận về phương hướng công tác nhân sự TƯ khóa 12; số lượng đại biểu và việc phân bổ đại biểu dự Đại hội Đảng 12.

Trung ương bàn công tác nhân sự khóa tới

Ban chấp hành TƯ sẽ bàn phương hướng công tác nhân sự TƯ khóa 12, số lượng đại biểu dự Đại hội Đảng, dự án sân bay Long Thành...

Đổi mới chính trị không phải thay đổi chế độ chính trị

Tổng bí thư nhấn mạnh: Phải nắm vững và khẳng định đổi mới chính trị không phải là làm thay đổi chế độ chính trị, thay đổi bản chất của Đảng, Nhà nước.

TƯ đã lấy phiếu tín nhiệm dân chủ, đoàn kết

Sau 8 ngày làm việc liên tục, hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành TƯ Đảng khoá 11 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và bế mạc chiều nay.

TƯ thảo luận đề án tinh giản biên chế

Hôm nay, TƯ thảo luận tại tổ đề án tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đề án quy hoạch phát triển và quản lý báo chí đến 2025.

TƯ thảo luận dự thảo báo cáo chính trị

Hôm nay, Ban chấp hành TƯ Đảng làm việc tại hội trường, thảo luận về dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội 12 của Đảng.

Bỏ phiếu giới thiệu bổ sung quy hoạch Bộ Chính trị

Sáng 6/1, Ban chấp hành TƯ Đảng đã bỏ phiếu giới thiệu bổ sung quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiệm kỳ 2016-2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo.

Lấy phiếu tín nhiệm 16 ủy viên Bộ Chính trị

Việc lấy phiếu tín nhiệm các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư được tiến hành lần đầu nên rất hệ trọng, nhạy cảm... - Tổng bí thư nhấn mạnh.

Thu gọn đầu mối, điều chỉnh cơ quan chủ quản báo chí

Tổng bí thư đề nghị TƯ quan tâm cho ý kiến đối với từng vấn đề liên quan quy hoạch phát triển và quản lý báo chí, nhất là vấn đề nâng cao chất lượng, thu gọn đầu mối, điều chỉnh cơ quan chủ quản...