hội nghị tw 7

Cập nhập tin tức hội nghị tw 7

Toàn văn Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương

Toàn văn Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII.

Chủ động chuẩn bị nhân sự, xây dựng 'hình ảnh' lãnh đạo chủ chốt

Chủ động chuẩn bị nhân sự, xây dựng "hình ảnh" các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Ngày làm việc thứ tư Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII

Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ tư của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

'Nhiều lãnh đạo tỉnh có doanh nghiệp sân sau ngay trong nhà mình'

Nhiều lãnh đạo tỉnh có DN sân sau đặt trụ sở ngay tại nhà mình, không nghĩ phát triển cho tỉnh mà chỉ nghĩ đi xin Trung ương, Bộ trưởng KH-ĐT nói.

'Bố trí cán bộ không phải người địa phương sẽ kiểm soát quyền lực tốt hơn'

Theo Bộ trưởng GTVT, bố trí một cán bộ không phải là người địa phương sẽ kiểm soát được quyền lực tốt hơn.

Hình ảnh hội nghị TƯ 7 thảo luận về đội ngũ cán bộ các cấp

Hội nghị lần thứ bảy BCH TƯ Đảng khóa 12 làm việc tại hội trường, thảo luận về Đề án tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp.

Hình ảnh lãnh đạo Đảng với các đại biểu dự hội nghị TƯ 7

Hội nghị lần thứ 7 BCH TƯ Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12 đang diễn ra tại trụ sở Trung ương Đảng, Hà Nội.