Hội Nông dân Việt Nam đang ngày càng thể hiện rõ vai trò trung tâm và nòng cốt cho các phong trào nông dân, góp phần phát triển nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động nông thôn, xây dựng nông thôn mới.

Trong nhiệm kỳ 2013-2018, Hội nông dân đã kết nạp gần 2,2 triệu hội viên, nâng tổng số hội viên cả nước lên gần 10,2 triệu người; xây dựng 993 chi hội nghề nghiệp, hơn bảy nghìn tổ hội nghề nghiệp; tổ chức khoảng 130 nghìn lớp tập huấn, hội thảo về khuyến công - nông - lâm - ngư, tin học, tiếp cận internet... cho hơn 15 triệu lượt cán bộ, hội viên, nông dân; xây dựng, chuyển giao thành công hơn 14 nghìn mô hình, dự án ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất, chế biến, bảo quản nông, lâm, thủy sản.

Trên cả nước đã có 54 tỉnh ủy, thành ủy, UBND tỉnh, thành phố bố trí mặt bằng xây dựng Trung tâm Hỗ trợ nông dân; 63 tỉnh, thành phố và 457/688 huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh đã cấp ngân sách cho Quỹ Hỗ trợ nông dân. Trung ương Hội nông dân Việt Nam đã ký 21 chương trình phối hợp với Chính phủ, các bộ, ngành, doanh nghiệp và các cấp bộ Hội của tỉnh, thành phố đã ký 690 chương trình phối hợp với các sở, ngành cấp tỉnh.

Theo bà Nguyễn Thị Hồng Lý, Phó Chủ tịch Ban chấp hành T.Ư Hội Nông dân Việt Nam cho biết, trong nhiệm kỳ 2013-2018, các phong trào thi đua yêu nước của nông dân tiếp tục được các cấp hội chú trọng, trong đó trọng tâm là phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; phong trào nông dân tham gia đảm bảo quốc phòng, an ninh …

{keywords}
 

Nông dân Việt Nam đang ngày càng thể hiện rõ vai trò trung tâm và nòng cốt cho các phong trào nông dân. Việc này góp phần phát triển nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động nông thôn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất-tinh thần cho hội viên, nông dân.

Từ ngày 11 - 13/12/2018, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII sẽ được tổ chức tại Trung tâm hội nghị quốc gia Mỹ Đình với chủ đề “Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới - Hội nhập - Phát triển”. 

Đại hội sẽ tập trung thảo luận, cho ý kiến vào các dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành T.Ư Hội Nông dân Việt Nam khóa VI; Đề án nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ T.Ư Hội Nông dân Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2018-2023; Điều lệ Hội Hội Nông dân Việt Nam (bổ sung, sửa đổi). Đồng thời, hiệp thương bầu Ban Chấp hành Hội Hội Nông dân Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2018-2023.

Tại Đại hội, cùng những kết quả nổi bật, các tham luận và ý kiến đại biểu cũng sẽ thẳng thắn đề cập đến những hạn chế, yếu kém của công tác Hội và phong trào nông dân trong nhiệm kỳ 2013-2018. Từ đó, góp ý xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp khắc phục trong nhiệm kỳ tới.

Nhằm biểu dương những nỗ lực nêu trên, trong toàn nhiệm kỳ, Chủ tịch nước đã trao 17 Huân chương Độc lập, 200 Huân chương Lao động các hạng; Chính phủ trao 62 Cờ thi đua; Thủ tướng Chính phủ trao 911 Bằng khen tặng các tập thể, cá nhân ở các cấp bộ Hội.

Minh Tuấn - Thu Trà