Hội sách mùa thu 2016

Cập nhập tin tức Hội sách mùa thu 2016

3 nhà xuất bản lớn kết hợp tổ chức Hội sách mùa thu

NXB Kim Đồng, NXB Phụ Nữ, NXB Trẻ sẽ kết hợp với nhau để tổ chức Hội sách mùa thu 2016. Đây là lần thứ 5, 3 đơn vị này đứng ra đồng tổ chức.

Toán học và tình yêu dưới cái nhìn của GS Ngô Bảo Châu

GS Ngô Bảo Châu hài hước chia sẻ, khi lâu ngày không được làm toán, ông chỉ muốn ‘đánh nhau’.

Chen chân đến Hội sách mùa Thu 2016

Hội sách mùa Thu 2016 do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức lần đầu tiên theo hình thức xã hội hóa đã thu hút gần 60 đơn vị xuất bản, phát hành, bưu chính, giáo dục đào tạo, với khoảng gần 70 gian hàng tham gia.

Sôi động Hội sách mùa Thu 2016

Hội sách mùa Thu 2016 lần đầu tiên tổ chức theo phương thức xã hội hoá ngay ngày đầu tiên khai mạc đã rất sôi động.