- Hội thảo quốc tế về Tâm lý học với chủ đề “Hạnh phúc con người và phát triển bền vững” (“Human Well-being and Sustainable Development”) được tổ chức tại ĐH Khoa học xã hội & nhân văn Hà Nội từ ngày 28/11 đến 1/12. Đây cũng là lần đầu tiên hội thảo được tổ chức tại khu vực Đông Nam Á.

{keywords}
Một phòng hội thảo vào ngày 29/11

Mục tiêu mà hội thảo đặt ra là: tăng cường sự gắn kết giữa nghiên cứu, đào tạo và thực hành chuyên môn tâm lý học ở khu vực Đông Nam Á nói riêng, ở châu Á nói chung và ở nhiều khu vực khác trên thế giới. Đây là dịp để các nhà tâm lý học Đông Nam Á và quốc tế trao đổi học thuật, chia sẻ kinh nghiệm, đóng góp cho sự phát triển của tâm lý học trong khu vực và quốc tế. Mục đích sau cùng hướng đến là làm cho con người hạnh phúc hơn và xã hội phát bền vững hơn.

Hội thảo cũng giúp nâng cao vai trò và tăng cường sự đóng góp của tâm lý học trong đời sống xã hội; nâng cao năng lực cho các nhà tâm lý học Việt Nam nói riêng, khu vực Đông Nam Á nói chung thông qua các khóa tập huấn về các kỹ thuật, phương pháp và lý thuyết nghiên cứu/thực hành tâm lý học hiện đại, phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Trong khuôn khổ hội thảo có 5 khóa tập huấn chuyên sâu với mục tiêu nâng cao năng lực với các chủ đề đang được bàn luận nhiều trong giới khoa học cũng như trong xã hội như: Điều trị cho các đối tượng của nạn bắt nạt học đường; Áp dụng Bản tuyên ngôn chung cho sự phát triển các nguyên tắc đạo đức; Phát triển năng lực và ảnh hưởng của Hiệp hội Tâm lý học trong việc thúc đẩy khoa học tâm lý; Cách thức để có bài xuất bản.

Các báo cáo khoa học được trình bày dưới nhiều hình thức: 13 bài phát biểu chủ chốt (Keynote) trong phiên toàn thể của các nhà khoa học ngành tâm lý học đẳng cấp thế giới; 13 hội nghị chuyên đề (symposium), 24 tiểu ban; và 97 poster trình bày các chủ đề đa dạng khác nhau xoay quanh câu hỏi liên quan đến hạnh phúc, sự khỏe mạnh của con người, sự phát triển bền vững trong những bối cảnh, lĩnh vực, môi trường khác nhau, trong sự đa dạng và biến đổi không ngừng của văn hóa và xã hội.

Ngoài các bài của chủ chốt, có 454 báo cáo của các cá nhân và nhóm nghiên cứu từ 35 quốc gia và vùng lãnh thổ được trình bày taị hội thảo, trong đó Việt Nam chiếm khoảng 50%. Các nhà khoa học Việt Nam đến từ 90 tổ chức trong và ngoài công lập.

5 hội nghị bàn tròn bàn về kế hoạch, các xu hướng hợp tác khu vực và quốc tế để thúc đẩy sự phát triển của Tâm lý học Việt nam cũng như khu vực Đông Nam Á cũng nằm trong khuôn khổ hội thảo.

Đây là một Hội thảo quốc tế được tổ chức ở Việt Nam theo đúng nguyên tắc tổ chức và tiêu chí khoa học của thế giới.

Các cơ quan đồng tổ chức hội thảo bao gồm: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN và Viện Tâm lý học (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam); Hiệp hội tâm lý học ứng dụng quốc tế (IAAP), Ủy hội Trắc đạc quốc tế (ITC), Hiệp hội Tâm lý học xuyên văn hóa quốc tế (IACCP), Hội tâm lý học Úc (APS) và Hội Tâm lý học Trung Quốc (CPS).


Nguyễn Thảo