Hội thảo Văn hòa 2022

Cập nhập tin tức Hội thảo Văn hòa 2022

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Chính phủ cần bảo đảm mức chi đầu tư cho văn hóa ít nhất 1,8%, hướng tới đạt 2% tổng chi ngân sách Nhà nước hàng năm.