hội thảo văn hoá

Cập nhập tin tức hội thảo văn hoá

Ngày 12/12, Văn phòng Quốc hội tổ chức họp báo giới thiệu Hội thảo văn hoá năm 2022 với chủ đề 'Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hoá'.

Hội thảo bàn việc xây dựng thể chế, chính sách, nguồn lực cho phát triển văn hoá

800 đại biểu tham dự trực tuyến và các đại biểu tham dự tại các điểm cầu trên cả nước bàn về thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa.