Vừa qua sáng ngày 26/9 tại Hội trường Khách sạn Avatar - thành phố Vinh tỉnh Nghệ An, Hội Tin học tỉnh Nghệ An đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2019-2024. Tham dự Đại hội có ông Nguyễn Long - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Tin học Việt Nam, bà Cao Thị Hiền - Ủy viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, và ông Hồ Quang Thành - nguyên giám đốc Sở TT&TT tỉnh, Chủ tịch Hội Tin học tỉnh...

b1-hoi-tin-hoc-nghe-an-keu-goi-dau-tu-xa-hoi-hoa.jpg

Vừa qua sáng ngày 26/9 tại Hội trường Khách sạn Avatar - thành phố Vinh tỉnh Nghệ An, Hội Tin học tỉnh Nghệ An đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2019-2024. Nguồn ảnh: Cổng thông tin điện tử Sở KH&CN tỉnh Nghệ An.

Theo Cổng thông tin điện tử Sở KH&CN tỉnh Nghệ An đưa tin, ông Hồ Quang Thành đã báo cáo tổng kết những hoạt động mà Hội đã thực hiện trong nhiệm kỳ qua. Hội Tin học tỉnh Nghệ An đã từng bước củng cố vì sự nghiệp phát triển CNTT-TT của tỉnh và trên toàn quốc nhằm nâng cao vai trò, vị trí của tổ chức xã hội nghề nghiệp đối với cộng đồng CNTT-TT.

Bên cạnh đó, ông Hồ Quang Thành cũng đã phân tích những khó khăn thực tế trước sự phát triển ngày càng nhanh, mạnh mẽ của CNTT trên thế giới cũng như trong nước, đòi hỏi Hội phải có những chiến lược, nhiệm vụ nhằm khẳng định vai trò nòng cốt của tỉnh.

Sau đó, phương hướng cho nhiệm kỳ 2019-2024 được đưa ra là tiếp tục hoàn thiện cơ cấu, tổ chức của Hội Tin học Nghệ An theo hướng phát triển mạnh mẽ cả về số lượng, chất lượng; tăng cường hợp tác, liên kết với các đối tác, kêu gọi đầu tư của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Hội nhằm phục vụ cho việc ứng dụng, phát triển CNTT-TT của tỉnh, Hội.

Hội Tin học tỉnh Nghệ An sẽ không ngừng tăng cường xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích các hình thức đăng ký tổ chức nghiên cứu khoa học công nghệ và tham gia nghiên cứu khoa học công nghệ, khơi dậy tiềm năng của các hội viên tham gia vào quá trình phát triển thương mại điện tử, xây dựng đô thị thông minh, cải cách hành chính…

Việc Hội Tin học tỉnh Nghệ An kêu gọi đầu tư của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Hội nhằm phục vụ cho việc ứng dụng, phát triển CNTT-TT nếu làm tốt sẽ giảm tải cho nguồn chi ngân sách cho nghiên cứu khoa học công nghệ, phù hợp với chủ trương hiện nay.

Trong Nghị quyết 08/NQ-CP ngày 24/1/2018 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập có đặt ra các chỉ tiêu cụ thể.

Theo đó đến năm 2021, phấn đấu giảm bình quân 10% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước so với giai đoạn 2011-2015. Đến năm 2025 phấn đấu tiếp tục giảm bình quân 10% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước so với giai đoạn 2016-2020.