Hội Truyền thông số VN

Cập nhập tin tức Hội Truyền thông số VN

Hội Truyền thông số VN là ngôi nhà chung của cộng đồng DN Việt

Hội Truyền thông số VN (HTTSVN) trở thành địa chỉ tin cậy và là ngôi nhà chung của cộng đồng DN truyền thông số Việt Nam trong năm 2015.

Hội Truyền thông số VN: Nhiều thành tựu trong năm 2014

 Năm 2014, Hội Truyền thông số Việt Nam (HTTS) đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng và sẽ là năm bản lề cho những bước tiến tiếp theo của Hội.