Homecoming Bảo Ngọc

Cập nhập tin tức Homecoming Bảo Ngọc

Hoa hậu Bảo Ngọc diễu hành bằng ghe trên chợ nổi Cái Răng

Tại chuyến homecoming về quê hương Cần Thơ, Hoa hậu Liên lục địa Lê Nguyễn Bảo Ngọc chọn diễu hành bằng ghe đến chợ nổi Cái Răng để quảng bá hình ảnh, con người nơi đây.