Hồng ANh và Chim Sẻ Đi Nắng

Cập nhập tin tức Hồng ANh và Chim Sẻ Đi Nắng

Định mệnh của Hồng Anh và Chim Sẻ Đi Nắng: Sinh cùng ngày 1/6

Hai game thủ AOE trẻ nổi tiếng nhất cộng đồng game Việt ngẫu nhiên lại cùng sinh vào ngày 1/6/1996.