hợp đồng ủy quyền

tin tức về hợp đồng ủy quyền mới nhất

Rủi ro khi mua nhà, đất bằng hợp đồng ủy quyềnicon

Rủi ro khi mua nhà, đất bằng hợp đồng ủy quyền

Do các bên không đáp ứng điều kiện giao dịch theo quy định của pháp luật, không thể ký kết hợp đồng mua bán, chuyển nhượng có công chứng hoặc muốn trốn các loại thuế, phí liên quan nên đã lách luật bằng cách ký hợp đồng ủy quyền